palniki na olej przepracowany

Ogrzewanie spalinowe polega na dostarczaniu ciepła

palniki na olej przepracowany
Ogrzewanie spalinowe Ogrzewanie spalinowe polega na dostarczaniu ciepła uzyskanego w wyniku procesu spalania materiału zwanego paliwem.
W tradycyjnych układach są to: materiały stałe: węg.