Ogólnie o ogrzewaniu

zwanego paliwem. W tradycyjnych układach są to: materiały stałe: węg

Dodane: 09-05-2019 06:34
Ogólnie o ogrzewaniu palniki na olej przepracowany

Ogrzewanie spalinowe polega na dostarczaniu ciepła

Ogrzewanie spalinowe

Ogrzewanie spalinowe polega na dostarczaniu ciepła uzyskanego w wyniku procesu spalania materiału zwanego paliwem. W tradycyjnych układach są to:

materiały stałe:
węg