Jak można uzyskać pozwolenie zintegrowane?

firmy na środowisko oraz w identyfikacji obszarów, w których można dokonać ulepszeń. Zarządzanie Odpadami: Doradztwo

Jak można uzyskać pozwolenie zintegrowane? pozwolenie zintegrowane

Optymalizacja Zasobów: Pomoc w racjonalnym wykorzystaniu

Rodzaje usług ochrony środowiska dla firm:

Audyt Ekologiczny: Pomoc w określeniu i zrozumieniu wpływu działalności firmy na środowisko oraz w identyfikacji obszarów, w których można dokonać ulepszeń.

Zarządzanie Odpadami: Doradztwo