dobrać części dobrze?

sach istnieje wiele środków transportu, a samochód jest jednym z najpopularniejszych. Samochód stał się nieodłącznym elementem

dobrać części dobrze? mechanika

Transport i motoryzacja są nierozerwalnie związane

Transport i motoryzacja są nierozerwalnie związane i odgrywają niezwykle istotną rolę w życiu współczesnego społeczeństwa. W dzisiejszych czasach istnieje wiele środków transportu, a samochód jest jednym z najpopularniejszych.

Samochód stał się nieodłącznym elementem